Organizacje

Fundacja Pocztowy Dar

Warszawa, Polska

ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940

tel.: 502019929
email: kontakt@pocztowydar.org
www: http://pocztowydar.org/

Misją Fundacji jest „Wspieranie działań służących rozwojowi indywidualnemu osób wymagających wsparcia, w szczególności poprzez wyrównywanie ich szans edukacyjnych i zdrowotnych”.

Swoją pomoc Fundacja kieruje do zróżnicowanych grup beneficjentów. Programy i działania koncentrują się na organizowaniu i wspieraniu przedsięwzięć służących edukacji, ochronie zdrowia i życia oraz wspieraniu osób niepełnosprawnych.

stopka strony