Organizacje

Fundacja Wspierania Inicjatyw Społecznych "Pogranicze Bez Barier"

Bielsko-Biała, Polska

ul. Starzyńskiego 13/10, 43-316

tel.: +48 694 460 775
email: pograniczebb@gmail.com
www: http://pograniczebb.pl/

Fundację założył Bogumił Kanik, inicjator polsko-słowackiego projektu "Pogranicze Bez Barier".  Jej celem jest przełamywanie barier uniemożliwiających rozwój osób niepełnosprawnych i młodzieży. Fundacja wspiera i aktywizuje niepełnosprawnych, pomaga młodzieży zdobyć doświadczenie i satysfakcjonującą pracę.

Organizacja prowadzi wolontariat, transgraniczny ośrodek aktywizacji młodzieży organizujący międzynarodowe wymiany młodzieży i dorosłych, współpracuje z PTTK i PTT nad zniesieniem barier utrudniających niepełnosprawnym uprawianie turystyki górskiej. Zajmuje się krajowym i zagranicznym pośrednictwem pracy, aktywizacją zawodową i pomocą w znalezieniu pracy. Wspomaga inicjatywy społeczne i działania gospodarcze i kulturalne na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. 

stopka strony