Organizacje

Fundacja Polskiej Akademii Nauk Społecznych i Humanistycznych

Tczew, Polska

Kołłataja 2a, 83-110

tel.: 514226749
email: fundacjapansih@gmail.com
www: fundacjapansih.pl

Celem Fundacji jest działalność oświatowo-kulturalna oraz naukowa, szczególnie w zakresie wspierania i promowania polskiej nauki, kultury i języka polskiego na świecie. Fundacja realizuje swoje cele poprzez: a. rozwój i poszerzanie wiedzy z różnych dyscyplin naukowych poprzez realizację międzynarodowych badań, b. udostępnianie i upowszechnianie wiedzy na międzynarodowych konferencjach naukowych, c. nauczanie, d. prowadzenie działalności popularyzującej wiedzę, e. współpracę międzynarodową z ośrodkami naukowymi krajowymi i zagranicznymi, f. promowanie polskiej nauki, kultury i języka polskiego na świecie. Fundacja realizuje projekty Erasmusa+ w ramach sektora edukacji szkolnej.

stopka strony