Organizacje

Fundacja Pomocy Człowiek Człowiekowi

Gliwice, Polska

ul. Sobótki 3, 44-100

tel.: 733 444 222
email: biuro@czlowiek-czlowiekowi.pl
www: https://www.czlowiek-czlowiekowi.pl/

Celem Fundacji jest pomoc ludziom znajdującym się w potrzebie, rozwój przedsiębiorczości młodych ludzi, działalność na rzecz integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, promowanie zdrowego trybu życia, a także działalność sportowa, edukacyjna i wychowawcza, w tym edukacja międzykulturowa i obywatelska. W działalność Fundacji zaangażowani są facylitatorzy edukacji pozaformalnej, osoby pracujące z młodzieżą, psychologowie oraz prawnicy, a także wiele młodych ludzi zaangażowanych w pracę na zasadach wolontariatu. Fundacja była organizatorem wymiany „Train your skills” w ramach programu Erasmus +.

stopka strony