Organizacje

Fundacja "Pomost Nadziei"

Wieliczka, Polska

Zakole 15, 32-020

tel.: 694 848 137
email: info@pomost-nadziei.pl
www: http://www.pomost-nadziei.pl

Fundacja pomaga osobom chorym i niepełnosprawnym, które znajdują się w trudnej sytuacji. Fundacja zapewnia im pomoc finansową, wspiera w leczeniu i poszukuje dla nich miejsc odbywania rehabilitacji i terapii, organizuje wolontariat oraz turnusy rehabilitacyjne dla potrzebujących.

stopka strony