Organizacje

Fundacja "Poza Schematami"

Warszawa, Polska

Władysława Smoleńskiego 1c lok.1, 01-968

tel.: 668 486 844
email: pozaschematami@wp.pl
www: https://fundacjapozaschematami.pl

Celem fundacji jest ochrona zdrowia i pomoc społeczna obejmująca promocję zdrowia psychicznego oraz profilaktykę i terapię dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Członkowie Fundacji prowadzą także działalność edukacyjna i badawczą oraz realizują projekty profilaktyczne. Wśród nich są m.in.: „Bez chemii na drodze” 2020 (zapobieganie kierowania pojazdami pod wpływem środków odurzających), „Dobry wybór na początek” 2020 (program profilaktyczny dotyczący używania środków odurzających przez dzieci i młodzież), „Nie-zależni: razem i osobno” 2020 (program profilaktyczny zapobiegający używaniu substancji psychoaktywnych przez młodzież głuchą i słabosłyszącą).

stopka strony