Organizacje

Fundacja "Praca i Kariera"

Zawiercie, Polska

Senatorska 14, 42-400

tel.: 326 702 014
email: fundacjapik@interia.pl

Fundacja realizuje projekty promujące zatrudnienie, aktywizację zawodową i społeczną młodzieży oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Organizacja działa poprzez prowadzenie szkoleń i warsztatów dla NGO oraz udział w projektach lokalnych.