Organizacje

Fundacja Pro Futuro

Opole, Polska

ul. Dmowskiego 1/9, 45-365

tel.: 724 166 422
email: pro.futuro.opole@gmail.com
www: https://www.facebook.com/pro.futuro.opole/

Głównymi celami fundacji są : zwiększanie kapitału społecznego młodych ludzi, promowanie aktywizacji obywatelskiej oraz przedsiębiorczości wśród młodzieży, stwarzanie szans młodzieży defaworyzowanej oraz promowanie integracji europejskiej.

Fundacja od 2011 roku realizuje międzynarodowe projekty w ramach programu Erasmus+. Do tej pory brała udział w wymianach młodzieży z Węgier Portugalii, Rumunii, Izraela, Włoch, Turcji i Bułgarii.

stopka strony