Organizacje

Fundacja Pro Futuro

Warszawa, Polska

Portowa 9a/11, 03-197

tel.: 604 051 860
email: fprofuturo@gmail.com
www: http://fundacjaprofuturo.pl

Głównymi celami fundacji są : zwiększanie kapitału społecznego młodych ludzi, promowanie aktywizacji obywatelskiej oraz przedsiębiorczości wśród młodzieży, stwarzanie szans młodzieży defaworyzowanej oraz promowanie integracji europejskiej.

Fundacja od 2011 roku realizuje międzynarodowe projekty w ramach programu Erasmus+. Do tej pory brała udział w wymianach młodzieży z Węgier Portugalii, Rumunii, Izraela, Włoch, Turcji i Bułgarii.

stopka strony