Organizacje

Fundacja "Pro Scholam"

Elbląg, Polska

Daszyńskiego 1, 82-300

tel.: 55 234 18 97

Fundacja wspiera działalność dydaktyczno-wychowawczą Szkoły Podstawowej nr 1 w Elblągu oraz środowisk rodzinne uczniów. Zajmuje się finansowaniem pomocy naukowych i dydaktycznych, zapewnia pomoc materialna i specjalistyczną dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych oraz wspiera finansowanie kółek zainteresowań i zajęć dodatkowych dla uczniów. 

stopka strony