Organizacje

Fundacja "ProActo"

Warszawa, Polska

Lazurowa 2a/40, 01-315

tel.: 501 829 924
email: fundacja.proacto@gmail.com
www: https://www.facebook.com/proacto/

Fundacja działa na rzecz  integracji oraz aktywizacji młodzieży i dorosłych. Pomaga podnosić kwalifikacje zawodowe uczniów oraz osób zagrożonych bezrobociem, wspiera mobilność młodzieży oraz rozwój przedsiębiorczości. Organizacja jest także odpowiedzialna za zapewnienie wypoczynku dzieciom i młodzieży.

stopka strony