Organizacje

Fundacja proFesjonalni Aktywni Qlturalni Młodzi

Radom, Polska

ul.Struga 1, 26-600


email: fundacjafaqm@gmail.com
www: http://www.faqm.pl/

Celem Fundacji jest inspirowanie i wspieranie rozwoju wszystkich grup społecznych ze szczególnym uwzględnieniem osób młodych. Fundacja zajmuje się prowadzeniem działalności społecznej, kulturalnej, artystycznej, naukowej i edukacyjnej na rzecz rozwoju, rynku pracy, demokracji oraz pogłębiania stosunków Polski z innymi państwami.

Fundacja zajmuje się również zapewnianiem pomocy w szukaniu i utrzymaniu pracy, podnoszeniu lub nabywaniu kwalifikacji zawodowych, a także wspiera inicjatywy sprzyjające przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu i dyskryminacji.

stopka strony