Organizacje

Fundacja Projekt Spontan

Jasło, Polska

Władysława Jagiełły 70, 38-200

tel.: 505381565
email: projektspontan@outlook.com
www: https://www.youtube.com/user/SpontanTiVi

Celem Fundacji jest umożliwianie młodym ludziom wszechstronnego rozwoju, ze szczególnym naciskiem na kompetencje społeczne poprzez oferowanie alternatywnych form uczenia się.  Fundacja została powołana, by działać na rzecz rozwoju współpracy międzynarodowej ludzi młodych oraz aktywności społecznej na szczeblu lokalnym, krajowym i europejskim.

Projekt Spontan brał udział w programie Erasmus+ jako organizacja partnerska, a jego członkowie posiadają doświadczenie przy organizacji międzynarodowych projektów młodzieżowych.

stopka strony