Organizacje

Fundacja Promocji Gmin Polskich

Warszawa, Polska

ul. Jaworzyńska 7/3, 00-634

tel.: +48 (22) 697 52 99
email: biuro@fpgp.eu
www: https://fpgp.eu/

Działa od lipca  1994 r.- na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, głównie gmin, na terenie całego kraju. Jej głównym celem jest wspieranie zrównoważonego rozwoju lokalnego. W toku wieloletniej działalności Fundacja wyspecjalizowała się zwłaszcza w przygotowywaniu i  prowadzeniu kampanii informacyjno-promocyjnych i edukacyjnych o raz realizacji projektów w takich obszarach tematycznych jak:

ochrona środowiska i edukacja ekologiczna
rozwój infrastruktury komunalnej oraz infrastruktury służącej aktywności sportowej i rekreacyjnej w gminach
rozwój selektywnej gospodarki odpadami na potrzeby recyklingu
rozwój energetyki odnawialnej i prosumenckiej
rozwój społeczeństwa informacyjnego i obywatelskiego,
rozwój ekonomii społecznej i spółdzielczości socjalnej,
rozwój dialogu obywatelskiego i partycypacji społecznej
rozwój partnerstwa międzysektorowego, publiczno-społecznego i publiczno-prywatnego
rozwój ekoinnowacyjnej gospodarki komunalnej
informatyzacja gmin oraz rozwój infrastruktury cyfrowej i inteligentnej
rozwój zrównoważonych zamówień publicznych
wykorzystywanie funduszy europejskich.

stopka strony