Organizacje

Fundacja Promocji i Rozwoju Bieszczad

Brzozów, Polska

Przysietnica 883, 36-200

tel.: 13 43-496-42
email: fundacja@fpirb.eu
www: http://fpirb.pl/

Fundacja realizuje projekty edukacyjno-rozwojowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz wsparcie dla środowisk defaworyzowanych. Przeprowadziła kilkadziesiąt projektów, warsztatów i wymian młodzieżowych z zakresu kultury i sztuki, w tym teatru, astronomii i nauk ścisłych, dziennikarstwa, dziedzictwa kulturowego, wsparcia społecznego itd., przy udziale łącznie ponad 2 tys. osób. Projekty te otrzymały dofinansowanie z wielu źródeł krajowych oraz międzynarodowych i zaowocowały kontaktami z dziesiątkami organizacji NGO oraz innymi podmiotami z Polski i zagranicy. 

stopka strony