Organizacje

Fundacja Przyszłość dla dzieci

Olsztyn, Polska

ul. Tracka 5, 10-364

tel.: 89 539 74 04
email: fundacja@gazetaolsztynska.pl
www: http://przyszloscdladzieci.org/

Fundacja "Przyszłość dla dzieci" pomaga dzieciom, które wymagają leczenia i rehabilitacji, a nie stać na to ich rodziców. Opieka Fundacji polega na wspieraniu finansowym badań, zabiegów, operacji, jak również leków, kosztów przejazdów i pobytu w placówkach leczniczych. Fundacja pomaga dzieciom i młodzieży z domów dziecka i innych placówek opiekuńczych, zarówno w kwestiach zdrowotnych jak i organizacji dla nich wypoczynku. Jednym z zadań Fundacji jest również pomoc materialna dla dzieci z rodzin ubogich oraz pomoc materialna dla dzieci, które wskutek zdarzeń losowych znalazły się w krytycznej sytuacji finansowej.

stopka strony