Organizacje

Lęborskie Towarzystwo Oświatowe

Lębork, Polska

Okrzei 8, 84-300

tel.: 59 862 58 50
email: slo_lebork@wp.pl
www: https://www.slolebork.pl/

Stowarzyszenie prowadzi dwie szkoły społeczne, w których uczy języków obcych, szerzy znajomość kultury, historii i geografii innych państw i narodów, a także dba o rozwój intelektualny, interpersonalny i społeczny dzieci i młodzieży.

Dla realizacji swoich zadań stowarzyszenie bierze udział w programie Erasmus +,  organizuje koła zainteresowań dla młodzieży, uczestniczy w akcjach charytatywnych i wolontariacie, a także przygotowuje imprezy kulturalne dla społeczności lokalnej  (m.in. Dzień Kultury Angielskiej, Targowisko Talentów).

stopka strony