Organizacje

Fundacja Rotariańska

Evanston, United States of America

1560 Sherman Ave, 60201

tel.: +1 866-976-8279
email: rotary_foundation@rotary.org.pl
www: http://www.rotary.org

Fundacja Rotariańska wspiera działania Międzynarodowego Klubu Rotariańskiego zmierzające do osiągnięcia ogólnoświatowego porozumienia i pokoju poprzez realizację międzynarodowych programów wymiany humanitarnej, edukacyjnej i kulturowej.