Organizacje

Fundacja Rozwoju Demokracji, Edukacji, Kultury i Aktywizacji "DEKA"

Biały Bór, Polska

Słupska 27, 78-425

tel.: 662 270 347
email: andrzej.drozd@wp.pl

Fundacja „DEKA” działa na rzecz demokracji, edukacji, kultury mniejszości narodowych i etnicznych oraz aktywizacji społecznej i zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia. Organizacja zajmuje się także ochroną dziedzictwa kulturowego oraz promowaniem turystyki.

stopka strony