Organizacje

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (FRDL)

Warszawa, Polska

ul. Żurawia 43, 00-680

tel.: 426 323 481, 422 881 286
email: zarzad@frdl.org.pl
www: http://www.frdl.org.pl

Misją Fundacji jest wspieranie samorządności obywatelskiej rozumianej jako podstawowa forma demokracji. Realizując swoją misję prowadzi działania na rzecz budowy więzi lokalnych i rozwoju kapitału społecznego wspólnot lokalnych. Wspiera przez szkolenia i doradztwo rozwój instytucji publicznych – samorządowych i rządowych. Bada jakość usług publicznych i prowadzi projekty na rzecz podnoszenia poziomu oraz efektywności tych usług. Fundacja kieruje działania do szerokiego grona odbiorców: administracji publicznej, jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego, organizacji społecznych, grup nieformalnych i liderów lokalnych. Odbiorcami usług Fundacji są również małe i średnie przedsiębiorstwa, a także grupy zagrożone marginalizacją, np. bezrobociem. FRDL ma doświadczenie w następujących dziedzinach: 
- Prowadzenia działalności szkoleniowej i doradczej dla przedstawicieli samorządu terytorialnego. 
- Prowadzenia działalności szkoleniowej i doradczej dla pracowników i kadry zarządzającej MŚP oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą. 
- Prowadzenia działalności szkoleniowej i doradczej dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, młodzieży oraz nauczycieli. 
- Przygotowywania i pomocy we wdrażaniu gminnych i powiatowych strategii rozwoju lokalnego

stopka strony