Organizacje

Fundacja Rozwoju i Innowacji WIR

Radom, Polska

Żeromskiego 94 pok. 117, 26-600

tel.: 500133504
email: biuro@fwir.pl
www: http://www.fwir.pl/

Fundacja działa na rzecz rozwoju społecznego oraz podejmuje działania przeciwko wykluczeniu cyfrowemu. Organizacja promuje przedsiębiorczość oraz aktywizację zawodową. Swoje cele realizuje poprzez udział w międzynarodowych projektach finansowanych ze środków UE, m.in.: „Młodym na start!”.

stopka strony