Organizacje

Fundacja Rozwoju Innowacyjności Edukacji i Przedsiębiorczości

Katowice, Polska

ul. Sokolska 53 / 9, 40-087

tel.: 660980863
email: info.friep@wp.pl
www: https://friep.org/

Celami organizacji jest rozwój regionu Śląskiego oraz zapewnienie pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, zagrożonym wykluczeniem społecznym.  Fundacja realizuje swoje cele poprzez promowanie regionu i kultury narodowej, integrację młodzieży z całego świata oraz aktywizację i reaktywizację zawodową osób bezrobotnych.

Fundacja bierze również czynny udział w międzynarodowych projektach dotyczących wspierania kwalifikacji młodzieży i osób wykluczonych.

stopka strony