Organizacje

Fundacja Rozwoju, Kultury, Sztuki i Edukacji "Otwórz Drzwi"

Wrocław, Polska

Limanowska 7, 54-029

tel.: 798 041 683
email: otorzdrzwi@otworzdrzwi.pl
www: http://otworzdrzwi.pl/

Fundacja ”Otwórz Drzwi” została powołana m. in. by wspierać działalność psychoterapeutyczna wśród młodzieży szczególnie zagrożonej wykluczeniem społecznym, np. bezrobotnych, niepełnosprawnych.  Fundacja w swoich działaniach szczególny nacisk kładzie na problematykę równości, praw człowieka, tolerancji, ksenofobii i antysemityzmu oraz roli postaw obywatelskich w ramach społeczeństwa europejskiego. Prowadzi działalność terapeutyczną, zajmuje się organizacją imprez o charakterze artystycznym z udziałem twórców polskich i zagranicznych. Prowadzi i ma kompetencje do działań szkoleniowych.