Organizacje

Fundacja Rozwoju Regionalnego "Olszynka"

Ołpiny, Polska

Ołpiny 419, 38-247

tel.: 785 780 961

Fundacja Rozwoju Regionalnego "Olszynka" prowadzi działalność kulturalno-oświatową wspierającą rozwój karier dzieci i młodzieży oraz rozwój społeczno-gospodarczy regionu. Organizacja brała udział w międzynarodowych projektach w ramach programu Erasmus+, m.in. zorganizowała seminarium kontaktowe na rzecz rozwoju społeczności lokalnych.

stopka strony