Organizacje

Fundacja Rozwoju Regionalnego Viribus Unitis

Nowy Sącz, Polska

ul. Myśliwska 4c/8, 33-300

tel.: 184400386
email: nowysacz@eurodesk.eu
www: http://www.unitis.pl

Fundacja, w swojej nazwie nawiązuje do idei wspólnej, zespołowej pracy. Popieramy inicjatywy oddolne i samorządność, pomagamy skanalizować aktywność społeczną, wspieramy pomysły, które cechuje otwartość i nietuzinkowość.

Fundacja została powołana w celach m.in.:
1. Kreowania inicjatyw gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych i ekologicznych.
2. Wspierania rozwoju samorządności i społeczeństwa obywatelskiego,
3. Działania na rzecz integracji z krajami Unii Europejskiej,
4. Popularyzowania planowania strategicznego w samorządach, administracji i przedsiębiorstwach,
5. Popularyzowania innowacyjności w samorządach, administracji i przedsiębiorstwach,
6. Popularyzowania idei zrównoważonego rozwoju,
7. Popularyzowania idei partnerstwa,
8. Popularyzowania nowoczesnych technologii i narzędzi komunikacji,
9. Rozwoju edukacji i szkolnictwa wyższego,

 

stopka strony