Organizacje

Fundacja Rozwoju Społeczno – Gospodarczego INWENCJA

Rzeszów, Polska

Ul. Lwowska 64, 35-301

tel.: 663 155 533
email: fundacja@fundacjainwencja.pl
www: https://fundacjainwencja.pl/

Fundacja Rozwoju Społeczno – Gospodarczego INWENCJA powstała w 2007 r., jako samorządna organizacja pozarządowa, niezależna w swej działalności statutowej od organów władzy publicznej oraz organizacji politycznych, społecznych i zawodowych. Fundacja wspiera podmioty przedsiębiorcze, kulturalne i sportowe, wnosi ona duży wkład w rozwój regionu.

Ceni, popiera i wspiera INWENCJĘ, zaangażowanie i wszystkie ciekawe formy aktywności. Jest otwarta na propozycje współpracy.

Fundacja Rozwoju Społeczno – Gospodarczego INWENCJA w programie rządowym „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm”.

stopka strony