Organizacje

Fundacja Rysy

Czerwonak, Polska

Leśna 8, 62-004

tel.: 784612032
email: eurodesk@fundacjarysy.pl
www: http://fundacjarysy.pl/eurodesk-czerwonak/

Pomagamy młodym ludziom odpowiedzialnie osiągać szczyty marzeń – dajemy im narzędzia, aby mogli odpowiedzieć na zauważane przez siebie, współczesne problemy lokalne i globalne. Wspólnie z młodymi ludźmi oraz rodzinami z dziećmi wędrujemy i odkrywamy świat, uczymy się być odpowiedzialnymi za życie drugiego człowieka, otaczającą nas przyrodę i miejsce, w którym żyjemy. Bo warto być odpowiedzialnym!

stopka strony