Organizacje

Fundacja SALAMANDRA

Poręba Wielka, Polska

Poręba Wielka 524, 34-735

tel.: 880716377

Fundacja ma na celu wspomaganie rozwoju regionu powiatu limanowskiego oraz jego mieszkańców, zwłaszcza młodzieży. SALAMANDRA organizuje m.in.: warsztaty, seminaria, szkolenia, wymiany młodzieży, zajęcia sportowe i wolontariat.