Organizacje

Fundacja Semper Art

Józefów, Polska

Nowowiejska 5, 05-410


email: semper@org.pl
www: https://www.semper.org.pl/

Organizacja skupia osoby zajmujące się rękodziełem z obszaru Mazowsza, wspierając ich poprzez organizacje warsztatów, promocje ich twórczości oraz wparcie indywidualne, Fundacja działa też na rzecz upowszechnienia wiedzy o rzemiośle artystycznym wśród młodzieży, organizując zajęcia z tworzenia rękodzieła, integrując tym samym społeczność i budując sieć współpracy.

Fundacja bierze udział w Programie Erasmus+ oraz współpracuje z zagranicznymi organizacjami o podobnym profilu działalności (m.in. z Czech, Łotwy, Grecji, Słowacji, Bułgarii).

stopka strony