Organizacje

Fundacja "Skarabeusz"

Warszawa, Polska

Bugaj 14/2, 00-285


email: m.fundacja@wp.pl
www: https://www.facebook.com/fundacjaskarabeusz/

Fundacja zajmuje się wspieraniem rozwoju regionu, zwłaszcza obszarów wiejskich oraz aktywizacja zawodową osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem. Organizacja promuje integracje społeczną oraz ochronę praw mieszkańców.

stopka strony