Organizacje

Fundacja Solidarności Międzynarodowej

Warszawa, Polska

Wołodyjowskiego 69 A, 02-724

tel.: +48 222 90 66 22
email: Sekretariat@solidarityfund.pl
www: http://solidarityfund.pl/pl/

Fundacja Solidarności Międzynarodowej (do 2013 Polska Fundacja Międzynarodowej Współpracy na rzecz Rozwoju „Wiedzieć Jak”) jako fundacja Skarbu Państwa została powołana w końcu lat 90-tych z inicjatywy Prezydenta RP.

Fundacja Solidarności Międzynarodowej wspiera demokrację (w tym demokrację lokalną) w krajach przechodzących transformację systemową, okazując pomoc w prodemokratycznych przemianach społeczeństwom, które ze względu na system polityczny nie mają możliwości współdecydowania o własnym losie, a także wspierając przestrzeganie praw człowieka na świecie.

stopka strony