Organizacje

Fundacja "Spark Academy"

Poznań, Polska

Czesława Miłosza 3, 60-461

tel.: 737 481 580
email: fundacja@sparkacademy.edu.pl
www: http://sparkacademy.edu.pl

Fundacja działa na rzec rozwoju spersonalizowanej edukacji, uwzględniającej predyspozycje i indywidualne potrzeby każdego ucznia. Realizuje swoje cele poprzez prowadzenie dwóch placówek oświatowych w Poznaniu, zgodnie z ideą spersonalizowanej edukacji: Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego. Organizacja dzieli się swoim doświadczeniem organizując konferencje i wizyty studyjne w swoich placówkach.