Organizacje

Fundacja "Społeczeństwo"

Warszawa, Polska

Domaniewska 47/10, 02-672

tel.: 733 888 888
email: ukraina@fundacjaspoleczenstwo.pl
www: http://fundacjaspoleczenstwo.pl

Fundacja działa na rzecz edukacji, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży, promuje ideę przedsiębiorczości, wspiera inicjatywy udoskonalające metody nauczania oraz wspiera działania na rzecz aktywizacji obywatelskiej. Fundacja realizuje swoje cele dzięki otworzeniu w 2016 roku placówki edukacyjnej „Turkusowa Wieża”  oraz Przedszkola „Zielona Wieża” opartych na idei demokratycznej edukacji. 

stopka strony