Organizacje

Fundacja "Sprawni Inaczej"

Gdańsk, Polska

ul. Północna 5, 80-512

tel.: 58/ 344 42 56
email: biuro@fsi.gda.pl
www: http://www.fsi.gda.pl

Fundacja niesie pomoc osobom niepełnosprawnym tworząc ośrodki kształcenia, terapii i rehabilitacji. Do ważnych celów Fundacji należy również organizowanie miejsc pracy oraz prowadzenie działalności informacyjnej i popularnonaukowej związanej z problemami ludzi niepełnosprawnych. Fundacja prowadzi Warsztaty Terapii Zajęciowej, Środowiskowe Domy Samopomocy, Centrum Integracji i Edukacji.

stopka strony