Organizacje

Fundacja "Stare Zaburze"

Tuczna, Polska

Dąbrowica Duża 39, 21-523

tel.: 661 382 999
email: fundacjastarezaburze@gmail.com
www: https://www.facebook.com/p/Fundacja-Stare-Zaburze-100066308966098/

Fundacja prowadzi działania w zakresie ochrony zwierząt i dziedzictwa narodowego, krzewienia sportu, turystyki i rekreacji, aktywizacji zawodowej, rozwoju dzieci i młodzieży promocji wolontariatu oraz pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Organizacja prowadzi warsztaty artystyczne i rzemieślnicze oraz organizuje wypoczynek dla dzieci i młodzieży.

stopka strony