Organizacje

Fundacja Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego Bratniak

Kraków, Polska

ul. Piastowska 47, 30-067

tel.: (12) 622-37-00
email: zarzad@bratniak.krakow.pl
www: http://www.bratniak.krakow.pl/

Głównym celem fundacji jest działalność na rzecz środowiska akademickiego poprzez: poprawę zaplecza socjalnego studentów, pomoc studentom i absolwentom UJ w znalezieniu zatrudnienia, wsparcie studentów znajdujących się w ciężkiej sytuacji materialnej. Organizacja promuje kulturę studencką i prowadzi działalność artystyczną. Zajmuje się dofinansowaniem inicjatyw rozwijających umiejętności studentów, wspiera i wydaje magazyny kulturalne i naukowe.