Organizacje

Fundacja Św. Jadwigi

Jaroszów, Polska

Morawa 1, 58-120

tel.: 74 854 97 30
email: info@morawa.org
www: https://www.morawa.org

Celem Fundacji jest wychowanie dzieci w wieku przedszkolnym w duchu etyki chrześcijańskiej oraz zapewnienie im bezpłatnej i całodobowej opieki, jeśli pochodzą z ubogich rodzin. Fundacja prowadzi działalność edukacyjną oraz wspiera inicjatywy obywatelskie. Odpowiada także za funkcjonowanie bezpłatnego przedszkola w Morawie oraz prowadzenie ośrodka edukacyjnego, domu spotkań i muzeum. 

stopka strony