Organizacje

Fundacja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości

Warszawa, Polska

ul. Chłodna 15/511, 00-891


email: kontakt@tydzienprzedsiebiorczosci.pl
www: https://tydzienprzedsiebiorczosci.pl/

Fundacja jest oficjalnym hostem Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Polsce. Jest częścią sieci Global Entrepreneurship Network. ŚTP to kluczowy, ale nie jedyny projekt Fundacji, prowadzi szereg działań na rzecz poprawy jakości promowania przedsiębiorczości w Polsce.

stopka strony