Organizacje

Fundacja "Szkoła Przyszłości'

Motycz, Polska

Stasin 97, 20-030

tel.: 503 076 999
email: dumanski71@gmail.com
www: https://www.facebook.com/Fundacja.Szkola.Przyszlosci/?locale=pl_PL

Fundacja została powołana w 197 roku przez członków Akcji  Katolickiej w Archidiecezji Lubelskiej i zajmuje się działalnością charytatywną oraz pracą wychowawczą i edukacyjną dzieci i młodzieży w duchu katolicyzmu. Fundacja prowadzi  kolonie letnie dla dzieci i młodzieży oraz świetlice środowiskowe w Stasinie, Motyczu i Konopnicy, które mają w swojej ofercie zajęcia komputerowe, plastyczne, sportowe i warsztaty kulinarne dla dzieci i młodzieży. 

stopka strony