Organizacje

Fundacja "Teren otwarty"

Lublin, Polska

Nowogródzka 26, 20-609

tel.: 607 094 104
email: fundacja.teren.otwarty@gmail.com
www: https://terenotwarty.wordpress.com

Fundacja tworzy przestrzeń do działań artystycznych i społecznych na rzecz miasta Lublin i okolic. Swoją misję realizuje dzięki tworzeniu lokalnych projektów artystycznych oraz uczestnictwu w międzynarodowych projektach finansowanych w ramach programu Erasmus+. 

stopka strony