Organizacje

Fundacja Toyota

Wałbrzych, Polska

ul. Uczniowska 26, 58-306

tel.: 601 262 182
email: fundusztoyoty@fee.pl
www: https://www.fee.org.pl/


O dofinansowanie funduszu do kwoty 20 tysięcy złotych raz w roku w ramach ogłaszanego konkursu grantowego mogą starać się organizacje non-profit np. fundacje, stowarzyszenia, kluby sportowe, szkoły i uczelnie publiczne i inne podmioty nie nastawione na osiąganie zysku.stopka strony