Organizacje

Fundacja "Trampolina"

Warszawa, Polska

Bellottiego 5/50, 01-022

tel.: +48 880 399 141
email: kontakt@fundacja-trampolina.org.pl
www: http://fundacja-trampolina.org.pl

Fundacja pomaga osobom niepełnosprawnym oraz ich opiekunom, promuje rozwój edukacji społecznej i osobistej młodzieży oraz wspiera wolontariat. Swoje cele realizuje poprzez organizowanie wypoczynku i czasu wolnego dzieci i młodzieży, organizację wolontariatu i szkoleń oraz udział w wielu projektach lokalnych i międzynarodowych. 

stopka strony