Organizacje

Fundacja "Tu Brzoza"

Poddębice, Polska

Nowy Pudłów 42, 99-200

tel.: 663 149 835
email: fundacjatubrzoza@gmail.com
www: http://fundacjatubrzoza.blogspot.com/

Nadrzędnym celem Fundacji jest wspieranie rozwoju społeczeństwa polskiego poprzez prowadzenie działalności społecznej, edukacyjnej, kulturalnej, artystycznej, ekologicznej, informacyjnej oraz ochrony zdrowia. Fundacja wspiera inicjatywy z obszarów wiejskich i  aktywizuje mieszkańców z obszarów defaworyzowanych. 

Ideą organizacji jest dawanie mieszkańcom wsi i małych miast możliwości uczestnictwa w międzynarodowych przedsięwzięciach oraz integrowanie mieszkańców z osobami z zagranicy, promując tym samym "małą ojczyznę".

stopka strony