Organizacje

Fundacja UAM

Poznań, Polska

Rubież 46, 61-612

tel.: 61 827 97 00
email: fundacjauam@ppnt.poznan.pl
www: https://fuam.pl/pl

Fundacja wspiera społeczność akademicką w działalności naukowej, badawczej, dydaktycznej i społecznej. W ramach jej działalności utworzono Poznański Park Naukowo-Technologiczny (PPNT), stanowiący miejsce rozwijania nowoczesnego biznesu i przedsiębiorczości. PPNT funkcjonuje w ramach kilku działów. Dwa z nich odnoszą się do młodych. W jednym z działów PPNT – Inqubatorze młode osoby mogą rozwijać swoją przedsiębiorczość i rozwijać własne biznesy. Natomiast Zespół Inkubatorów Wysokich Technologii umożliwia studentom odbycie staży i wizyt studyjnych.

Fundacja przyznaje również stypendia naukowe dla studentów i organizuje liczne wydarzenia naukowe.

stopka strony