Organizacje

Fundacja "Viva Femina"

Rzeszów, Polska

Alsa 2/1, 35-030

tel.: 606 987 772
email: vivafeminafoundation@gmail.com
www: http://www.vivafemina.org.pl

Fundacja działa na rzecz kształtowania w społeczeństwie świadomości na  temat równouprawnienia, motywowania kobiet do aktywności zawodowej, społecznej i politycznej oraz pomocy osobom młodym i niepełnosprawnym. Swoje cele realizuje poprzez uczestnictwo w międzynarodowych projektach, takich jak YOUC (promowanie uczestnictwa młodzieży w lokalnych społecznościach) oraz organizacji wolontariatu.

stopka strony