Organizacje

Fundacja „W człowieku widzieć brata”

Łódź, Polska

Boya-Żeleńskiego 2/29, 91-761

tel.: 669 322 406
email: fundacja@pomagajznami.org
www: http://www.pomagajznami.org/

Fundacja została powołana w 2006 r., ma status OPP. Podstawowym celem (par. 15 statutu) Fundacji jest pomoc ludziom znajdującym się w wyjątkowo trudnej sytuacji życiowej: chorym, niepełnosprawnym, pozbawionym świadczeń socjalnych, uzależnionym, dzieciom niedożywionym i pochodzącym z rodzin patologicznych. Cele te Fundacja wypełnia poprzez: m.in. opiekę nad chorymi i uzależnionymi, organizowanie kolonii, obozów i zajęć terapeutycznych, dofinansowanie. Fundacja prowadzi również działalność edukacyjną (kursy dla młodzieży i bezrobotnych), działa na rzecz szerzenia kultury, etyki, tolerancji i szacunku dla każdego, bez względu na wyznawaną religię czy orientację seksualną. Wspomaga także ochronę zwierząt maltretowanych, bezdomnych i zagłodzonych.

stopka strony