Organizacje

Fundacja "W działaniu"

Nysa, Polska

Obrońców Tobruku 8, 48-300

tel.: 693 121 065

Fundacja „W działaniu” ma na celu budowę społeczeństwa obywatelskiego wśród młodzieży oraz promowanie samozatrudnienia i przedsiębiorczości. Fundacja współpracuje z innymi organizacjami pozarządowymi oraz realizuje międzynarodowe projekty. Jednym z nich był projekt „Konferencja Rad Młodzieżowych” w 2013r., w ramach programu „Młodzież w działaniu”, podczas którego zorganizowano trzydniowe warsztaty dla młodzieży.

stopka strony