Organizacje

Fundacja "W kole"

Dąbrowa Chełmińska, Polska

Sportowa 6, 86-070

tel.: 608 809 889
email: wkole@wkole.org

Fundacja prowadzi działalność na rzecz dzieci i rodzin, głównie znajdujących się  w trudnej sytuacji życiowej. Współtworzy portal www.swiat-dzieci.eu , gdzie promuje rozwój lokalny w zakresie edukacji dzieci, organizacji czasu wolnego i podnoszenia świadomości rodziców. Fundacja organizuje wolontariat oraz wspólnie z innymi organizacjami prowadzi zajęcia dla dzieci. 

stopka strony