Organizacje

Fundacja Warsztat Innowacji Społecznych

Kraków, Polska

Felicjanek 10/13, 31-103

tel.: 600-885-728
email: kontakt@warsztat.org.pl
www: http://warsztat.org.pl/

Warsztat Innowacji Społecznych tworzą ludzie, którzy są przekonani, że mocne więzi społeczne, oraz innowacyjne wykorzystywanie istniejących zasobów, w oparciu o zasadę otwartości gwarantują skuteczne rozwiązywanie wszelkich problemów, wpływając pozytywnie na jakość życia.

Cele organizacji realizowane są przez prowadzenie badań naukowych, wdrażanie i ewaluację projektów mających na celu poprawę jakości życia społecznego, prowadzonych zarówno przez Fundację jak i przez inne podmioty, opracowywanie i prowadzenie programów szkoleniowych, integrowanie różnych środowisk (naukowych, administracji publicznej, biznesu, trzeciego sektora) wokół problematyki innowacji społecznej oraz poprzez promowanie, organizowanie i realizowanie programów dotyczących działań wolontaryjnych.

stopka strony