Organizacje

Fundacja "Warsztat Zmiany"

Olsztyn, Polska

Marka Kotańskiego 1, 10-167

tel.: 665 121 582
email: warsztatzmiany@gmail.com

Fundacja została powołana do życia w 2014 roku przez Stowarzyszenie ESWIP, a głównym obszarem jej działania jest wspieranie rozwoju społeczności lokalnych. Organizacja pomaga osobom wykluczonym społecznie, zajmuje się animacją kulturową, wspiera kapitał społeczny oraz wolontariat, a także oddolne inicjatywy mieszkańców.