Organizacje

Fundacja "Warsztat Zmiany"

Olsztyn, Polska

Parkowa 1, pokój 8, 10-233

tel.: 665 121 582
email: warsztatzmiany@gmail.com
www: https://fwz.org.pl/

Fundacja została powołana do życia w 2014 roku przez Stowarzyszenie ESWIP, a głównym obszarem jej działania jest wspieranie rozwoju społeczności lokalnych. Organizacja pomaga osobom wykluczonym społecznie, zajmuje się animacją kulturową, wspiera kapitał społeczny oraz wolontariat, a także oddolne inicjatywy mieszkańców.

stopka strony