Organizacje

Fundacja "Ważne Sprawy"

Jasło, Polska

Władysława Jagiełły 70, 38-200


email: kontakt@waznesprawy.org

Celem fundacji jest prowadzenie działalności naukowej, kulturalnej i badawczej na rzecz aktywizacji społecznej obywateli oraz zwiększania jakości debaty publicznej. Fundacja prowadząc badania i analizy społeczne poszukuje rozwiązań problemów społecznych oraz wdraża je w życie przy pomocy projektów i inicjatyw.